Tepihtrava

Naša tepih trava je vrhunskog kvaliteta i pogodna je za dvorišta javne površine i sportske terene. Ako želite da imate savršeni travnjak to možete postići postavljenjem travnog busena. Travni busen proizvodimo na humusnoj podlozi od najkvalitetnijih vrsta semena firme Barenbrug iz Holandije.

Galerija